logo-technocity logo-technocity logo-technocity logo-technocity
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Internetový a zásilkový obchod TECHNOCITY.cz ( Provozovatel: TECHNOPARK CZ s.r.o. IČ: 49433776) neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne Internetovému obchodu TECHNOCITY.cz tato data dobrovolně. Takto shromažďujeme pouze základní údaje ( jméno, příjmení, titul, poštovní adresa, tel. a e-mailové spojení, u právnické osoby navíc obchodní jméno, IČ, DIČ) a to pro účely obchodní transakce uživatele a s ní přímo související a pouze pro dobu nezbytnou. Takováto data mohou být získána v případě, kdy tato osoba dobrovolně provede přes internetový obchod objednávku. Třetím osobám budou údaje v nezbytném rozsahu předány vždy, pokud je uživatelem objednané zboží předáno k přepravě zvolené přepravní službě, a to této přepravní službě. Pokud uživatel uvedl doplňkové údaje pro dopravu a doručení, i tyto údaje budou přepravní službě předány.

Internetový obchod TECHNOCITY.cz si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Internetový obchod TECHNOCITY.cz za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Objednávkou zboží či registrací na našich stránkách uživatel souhlasí s archivací a použitím dat o něm a jeho nákupech, s předáním údajů potřebných k úspěšnému doručení objednávky přepravní společnosti a s použitím zadané e-mailové adresy k zasílání informací související s provozem Internetového a zásilkového obchodu TechnoCity.cz. Vysloví-li uživatel nesouhlas s dalším zpracováním jeho osobních údajů, podnikne Internetový obchod TechnoCity.cz veškeré finančně přiměřené kroky k ukončení neoprávněného zpracování osobních údajů.

Nákupní košík []
... prázdný

tel:+420 541 423 011 fax:+420 541 423 010 info@technopark.cz